Sąd ma być przyjazny dla stron. Czy sędziom cywilnym starczy sił i czasu?

Regulacja art. 207 kodeksu postępowania cywilnego dotycząca wymiany pism procesowych.
Mam wątpliwości, czy ograniczenie stron co do składania pism jest zgodne z konstytucją, gdyż prawo do rzetelnej procedury obejmuje uprawnienie do pełnego zaprezentowania stanowiska. Nie sposób przyjąć, że każde stanowisko w pełni można zaprezentować na rozprawie, a praktyka pokazuje, że ciężar argumentacji przenosi się w stronę pism. Nowela przewiduje, iż pismo wniesione z naruszeniem zarządzenia sądu będzie zwracane.