TECHNOLOGIA NAPSTERA - współautor adw. dr Wojciech Machała

W Technologia Napstera umożliwia uzyskiwanie bezpośrednio od anonimowego użytkownika internetu pliku zawierającego nagranie dźwiękowe utworu muzycznego lub słowno-muzycznego (proces zwany „peer to peer file sharing”) pozwalającego na odsłuch dźwięku, którego jakość odbiega jedynie nieznacznie od jakości zapewnianej przez płytę kompaktową. Aby było to możliwe, użytkownik musi uprzednio skopiować nagranie z płyty CD na twardy dysk komputera przez zastosowanie oprogramowania komputerowego nazywanego potocznie „zdzierczym” (ripping). Umożliwia ono skompresowanie zapisu płyty kompaktowej w postaci pliku w formacie MP3[6], który z kolei pozwala na błyskawiczną internetową transmisję takiego pliku.
Rola Napstera sprowadza się do ułatwienia komunikacji użytkowników i uzyskiwania przez nich pożądanych nagrań w wyniku zastosowania programu komputerowego MusicShare. Użytkownik może bezpłatnie ściągnąć (download) MusicShare ze strony internetowej Napstera na twardy dysk swojego komputera i po dokonaniu swoistej rejestracji (wybór oznaczenia i hasła) rozpocząć korzystanie. Dopuszczalny jest zarówno udział czynny tj. oferowanie swoich zbiorów nagrań innym użytkownikom, jak i jedynie ściąganie nagrań z cudzych komputerów.
W pierwszym przypadku użytkownik tworzy zbiór plików w formacie MP3 na twardym dysku swojego komputera nadając im własne nazwy. Po zalogowaniu się do systemu Napstera program MusicShare weryfikuje prawidłowość sformatowania oraz przekazuje (upload) nazwy plików do serwerów Napstera. MusicShare nie sprawdza zawartości plików. W szczególności, nie bada, czy nazwa nadana przez użytkownika odpowiada treści. Tak długo jak internauta, który udostępnił swoje zbiory innym pozostaje zalogowany do systemu, lista jego plików jest dostępna do odczytu, a inny użytkownik systemu może ściągnąć wybrany plik do swojego komputera.
Istnieją dwa sposoby lokalizacji poszukiwanych plików: wyszukiwanie za pomocą płynnego indeksu dostępnego na serwerze Napstera oraz wykorzystanie funkcji „gorącej listy” (hotlist function), co można określić jako wyszukiwanie wg tytułu/nazwy albo wg oznaczenia użytkownika. MusicShare – pełniący w tym zakresie również funkcję przeglądarki (browser) - wymaga wpisania tytułu utworu lub nazwiska wykonawcy po czym przedstawia użytkownikowi, bez weryfikacji treści, listę dostępnych w danym momencie plików zawierających podane oznaczenia, a użytkownik dokonuje wyboru i ściąga plik do swojego komputera.
W celu skorzystania z funkcji „gorącej listy” internauta tworzy zbiór oznaczeń tych użytkowników, których pliki budzą jego zainteresowanie i otrzymuje informację o zalogowaniu się do systemu użytkownika z takiego zbioru. Wówczas może wyświetlić listę plików tego użytkownika i ściągnąć wybrany plik.
Serwery Napstera umożliwiają także uzyskiwanie pewnych informacji technicznych na temat żądanych plików (np. objętość pliku) i czasowych uwarunkowań transmisji (wykorzystanie funkcji zwrotnych sygnałów tzw. „echo pockets” lub „ping requests”). Ułatwia to selekcję plików. Wobec ewentualnego czasowego braku możliwości natychmiastowej transmisji wynikającego np. z ilościowego ograniczenia jednoczesnych transmisji użytkownik oczekujący może ustawić się w kolejce do danego pliku wysyłając do serwera Napstera indywidualne i niepowtarzalne cyfrowe oznaczenie (checksum), jakie posiada każdy plik formatu MP3.
Samo downloading wybranego pliku do komputera „ściągającego” internauty odbywa się po uprzednim wywołaniu wskazanego przez serwer Napstera adresu internetowego użytkownika dysponującego poszukiwanym plikiem. Następnie komputer „ściągającego” użytkownika nawiązuje łączność z komputerem internetowego interlokutora. Po „kliknieciu” wybranego pliku dochodzi do internetowej transmisji pliku bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi użytkownikami tj. bez udziału serwerów Napstera.