Komentarz do wyroku sadu najwyższego z dnia 8 listopada 2000 r., V CKN 693/00

Eksploatacja, po dniu wejścia w życie ustawy o prawie autorskim 94, utworu audiowizualnego do którego autorskie prawa majątkowe wygasły wcześniej, wymaga zgody twórcy dzieła powstałego dla potrzeb utworu audiowizualnego.