Wybrane problemy intertemporalne prawa autorskiego

Należy przyjąć, że umowy fonograficzne zawierane przed wejściem w życie ustawy o prawie autorskim 1994r. mogły i zapewne często przenosiły na producentów prawa do wykonań, które z chwilą wejścia w życie ustawy o prawie autorskim 1994r. przekształciły się w prawa bezwzględne – prawa pokrewne do artystycznych wykonań. W zależności od treści ich postanowień, ówczesne nabycie daje obecnie prawo do korzystania z artystycznych wykonań na niektórych nowych nośnikach, w tym na płytach kompaktowych.