Ustalenie pokrzywdzonego przestępstwem bezumownego rozpowszechaniania utworu (art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Skoro przedmiot ochrony art. 116 prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią autorskie prawa majątkowe rozumiane jako monopol eksploatacyjny (w przypadku praw pokrewnych monopol w zakresie pól eksploatacji enumeratywnie wyliczonych w art. pr. aut. i pr. pokr.), to za pokrzywdzonego uznać należy osobę, której monopol ten został naruszony przez działania sprawcy. Przede wszystkim jako pokrzywdzonego trzeba wskazać podmiot autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych tempore criminis.