Rzemieślnik nie musi być artystą

Poniższa wypowiedź stanowi głos w interesującej dyskusji w przedmiocie przesłanek prawno-autorskiej ochrony utworów fotograficznych zapoczątkowanej przez artykuł Leszka Bujnickiego Rzemieślnik poczuł się artystą („Rz” z 3-4 lipca 2004), z którym polemikę podjął Piotr Piwowarczyk (Rzemieślnik może być artystą, „Rz” z 9 sierpnia 2004). Większość uwag P. Piwowarczyka zasługuje na aprobatę. Kilka kwestii wymaga komentarza.