index

r.pr. Agnieszka Moskal-Klimaszewska

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Prawo Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2016 r.
Specjalizuje się w reprezentowaniu Przedsiębiorców w kontaktach z instytucjami wdrażającymi programy dofinansowane ze środków unijnych, w tym sporach, protestach od wyników oceny wniosków o dofinansowanie oraz postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków.
Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. 12-letniej pracy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.