index

Jakub Moskal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych: Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w obszarze funduszy unijnych dla przedsiębiorców zdobyte w administracji publicznej (ponad 8-lat w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz w działalności doradczej. Specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, biznes planów wymaganych przy ubieganiu się o kredyty bankowe, pożyczki.