index

adw. dr Rafał Marcin Sarbiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 1998 r. Doktor nauk prawnych - praca doktorska „Utwór fotograficzny i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego na tle ewolucji uregulowania”. Doświadczenie naukowe zdobyte podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkoleń dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Rafał M. Sarbiński jest również wieloletnim arbitrem Komisji Prawa Autorskiego. Biegle włada językiem angielskim, posiada podstawową znajomość języka francuskiego.