index

r.pr. Katarzyna Sobczyk Sarbińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2002 r. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. pracując w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmowała się problematyką prawną nieruchomości. Jest arbitrem w sprawach arbitrażowych ad hoc.